Về chúng tôi

HocIT.org - Chúng tôi cung cấp video miễn phí tới cộng đồng với mong muốn mang lại kiến thức, xây dựng nguồn nhân lực CNTT trình độ cao. Nếu bạn có đóng góp hoặc câu hỏi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua mẫu này hoặc gửi email tới info[at]hocit.org.